Zakelijk voordeel

Investeren in zonnepanelen is voor ondernemers uiterst voordelig. Niet alleen is het een slimme en veilige investering met een goed rendement, maar het draagt ook bij aan groen ondernemerschap, wat positief is voor het bedrijfsimago. De overheid biedt diverse financiële tegemoetkomingen die deze investering nog aantrekkelijker maken.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Zonnepanelen vallen onder de EIA, waardoor bedrijven 41,5% van het investeringsbedrag van de fiscale winst kunnen aftrekken, naast de gebruikelijke afschrijving. Het directe financiële voordeel varieert tussen 8 en 21%, afhankelijk van het belastingpercentage. De EIA is te combineren met de standaard investeringsaftrek.

Kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA)

De KIA stimuleert kleinere investeringen, waarbij maximaal 28% van het investeringsbedrag van de winst afgetrokken kan worden. De maximale aftrek is haalbaar bij totale jaarlijkse investeringen tussen € 2.300 en € 55.248. Bij lagere of hogere bedragen gelden andere regels.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Met de SDE+ subsidie stimuleert de overheid zakelijke investeringen in duurzame energie. Het is een exploitatiesubsidie, waarbij producenten subsidie krijgen voor de opgewekte duurzame energie. Voor PV-installaties betekent dit een vergoeding per geïnstalleerde Wattpiek, vermenigvuldigd met een vastgesteld aantal werkuren. Voorwaarde is dat de installatie minstens 15.000 Wp groot is en de zekering in de meterkast groter is dan 3 X 80 Ampère.

Plan jouw vrijblijvende adviesgesprek!

Neem de eerste stap naar een duurzame toekomst met een vrijblijvend adviesgesprek over zonne-energie. Ontdek hoe zonnepanelen jou kunnen helpen besparen en draag bij aan een groenere wereld. Maak nu een afspraak en laat je persoonlijk informeren over de mogelijkheden.